1. Pismo_UOKOO_ot_12.08.2015_N_10-518_O_registratsii_Poryadka_GIA-9_Minustom_Rossii_i_o_poryadke_provedeniya_GIA-9_v_2016_i_2017_godu.pdf