174429443-Пост-14-от-03-05-admreg-predsobst-zem-1.pdf